Type Here to Get Search Results !

Best Punjabi Shayari On Life | Punjabi Sad Shayari On Life | ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

Life is a struggle, in which happiness and sorrow and ups and downs have to be faced. Happiness and sadness are part of our life, without it life has no value. If you are going through some struggle and you want to share your thoughts but can't find words to express your struggle then don't be discouraged. The following Punjabi Shayari and picture are suitable to express the incident happening in life through Punjabi Shayari on Life.

Punjabi Shayari On Life

Punjabi Shayari On Life

ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ...


ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾ ਗਿਣੋ ਕਿ ਹਰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਈ ਜਾਂਦੀ.

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ੁਲਫ਼-ਓ-ਰੁਖ਼ਸਰ ਦੀ ਫਿਰਦੌਸ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ, ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਸੁੱਟੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Punjabi Sad Shayari On Life

ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ।

ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਅਸਫ਼ਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਹਾਂ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਪਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਲ ਹੋਵੇ।

ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਏ।

ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਦਗੀ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹਾਂ।

ਲੇਖਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Best Punjabi Shayari On Life

ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ.

ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ।

ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਹਾਂ।

ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ।

ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ, ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਜੀਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ।

ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖੋ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਲਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।

ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪੰਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਉਡਾ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਜੁਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਗੁਜਾਰਾਂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਸਫਰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ।

ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਇਨਸਾਨ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੁਲ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਬਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਫਲ ਕਦੇ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਣ ਪਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ।

ਜੇ ਜਿੱਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉੱਡੋ.

ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਉੱਚੇ ਉੱਡਣ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸਦੀ ਸਵੇਰ ਚੰਗੀ, ਉਸਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਮ ਚੰਗੀ, ਉਸਦੀ ਰਾਤ ਚੰਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੋਸਤ ਚੰਗਾ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੰਗੀ।

ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ।

ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ.

ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੋ ਵਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਹੌਂਸਲੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਖਤ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਗਰ ਵੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ, ਥੱਕ ਨਾ ਬੈਠ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੁਪਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ।

ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਹੋਗੇ।

ਜੇਤੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Conclusion

We hope the above given Punjabi Shayari and Images were useful to express the happenings in life. If you want to share this Punjabi Motivation Shayari with your friends or relatives on social media then click on share button given below and share on social media and express the event happened in your life with your loved ones.